Değerlerimiz
05 Ocak 2022

Değerlerimiz

-İnsan odaklılık 
-Kaliteli ve güvenilir hizmet 
-Süreklilik ve erişilebilirlik 
-Verimli, etkin ve etkili hizmet 
-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
-Tarafsız ve hakkaniyetli hizmet 
-Bilimsel ve etik hizmet 
-Ekip ruhu, dayanışma ve sosyal sorumluluk 
-Değişime ve gelişime açık öncü hizmet 
-İnsana, doğaya ve çevreye saygılı hizmet