Ameliyathane
05 Ocak 2022

     Hastanemiz Ameliyathanesinde aktif kullanılan üç adet ameliyat salonu mevcuttur. Ameliyathanede küçük müdahaleler (tırnak çekimi, lipom, nasır vb.) ve orta büyüklükteki ameliyatlar (fıtık, pilonidal kist, hemeroid, anal fissür vb. ) müdahaleler yapılmaktadır.
     Ameliyathanede kullanılan malzemelerin sterilizasyonu ve takipleri düzenli olarak yapılmaktadır.
    Ameliyat salonumuzda cerrahi aletlerimiz, laparoskopi ünitemiz, koter cihazımız, aspiratör cihazımız ve anestezi cihazımız mevcut olup, vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.