Antalya Demre Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Demre Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyonumuz & Misyonumuz & Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 08/05/2018

Vizyonumuz

Gelecekteki bilimsel ve teknolojik gelişmelere sonuna kadar açık, çevremizde ve bölgemizde aynı statüde olduğumuz sağlık kuruluşları ile her alanda etik kurallar çerçevesinde sürekli rekabet içinde hasta tedavi ve bakımında ilham verici kaliteli sağlık hizmeti ile memnuniyeti arttırmak ve dolayısı ile insan sağlığına katkı sunmaktır.


Misyonumuz

Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din,  dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı, çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı ve hizmeti veren ile alan arasındaki pozitif iletişim ile memnuniyeti sürekli hale getirmek, kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmek, turizm bölgesinde sağlık hizmetlerinde ülkemizi onurla temsil etmek, hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemsemek, sosyal sorumluluk projeleri ile sağlığa katkı sunmaktır.


Değerlerimiz

-İnsan odaklılık 
-Kaliteli ve güvenilir hizmet 
-Süreklilik ve erişilebilirlik 
-Verimli, etkin ve etkili hizmet 
-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
-Tarafsız ve hakkaniyetli hizmet 
-Bilimsel ve etik hizmet 
-Ekip ruhu, dayanışma ve sosyal sorumluluk 
-Değişime ve gelişime açık öncü hizmet 
-İnsana, doğaya ve çevreye saygılı hizmet